sleeping-1311784_1280.jpg

Świadczenie wychowawcze 500+

Dodano: 2019-06-27

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” będzie przyznawane również na pierwsze dziecko – od dnia narodzin do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny czy zasądzone alimenty.

Już od 1 lipca wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko można składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej. Natomiast od 1 sierpnia wnioski będzie można składać również w sposób tradycyjny (wersja papierowa), w Ośrodku Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul Pijarska 40 oraz ul. Pileckiego 10, w godzinach pracy OPS (tj. poniedziałek 8.00–17.00, wtorek–czwartek 8.00–16.00, piątek 8.00–15.00).

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składamy w organie właściwym ze względu na adres zamieszkania (nie zameldowania). Wszystkich zachęcamy do składania wniosków od 1 lipca drogą elektroniczną.

• Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca (na pierwsze dziecko), zostanie wypłacone do 31 października 2019 r.
• Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone do 30 listopada 2019 r.
• Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
• Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone do 31 stycznia 2020  r.
• Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone do 29 lutego 2020 r.