15 maja 2019r. OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA FAKTUR.png

Stypendium socjalne

Dodano: 2019-04-16

Osoby, które otrzymały decyzję w sprawie przyznania stypendium socjalnego, aby otrzymać wypłatę tego świadczenia powinny do dnia 15.05.2019 złożyć faktury potwierdzające dokonane dla dzieci zakupy. Faktury należy dostarczyć do OPS Pileckiego 10.