ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Świetlice środowiskowe funkcjonują jako placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego. Wspierają rodziny mające trudności w wypełnianiu swoich zadań poprzez  objęcie dzieci działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi. Działania podejmowane w świetlicach mają również na celu zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.
Świetlice to placówki otwarte. Z ich oferty mogą korzystać dzieci zamieszkałe na terenie gminy Góra Kalwaria.
Uczestnictwo jest bezpłatne.

Świetlica Środowiskowa, ul. Ks. Sajny 4 i filia w Czersku
Kierownik Świetlicy - Barabara Kociszewska
Świetlica w Górze Kalwarii otwarta od pn-pt 15.00-18.00
Filia w Czersku pn-pt-14.00-18.00,