PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY - KONTAKT

Jeśli doznałeś przemocy lub jesteś jej świadkiem zareaguj!

Skontaktuj się z: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii:
Pracownicy socjalni: Aleksandra Rybicka, Olga Podlaska 22 37 59 376

Komisariatem Policji w Górze Kalwarii : 22 727 35 07, 22 727 45 07, 22 736 14 89

Porozmawiaj z pedagogiem szkolnym

Zadzwoń na Niebieską Linię: 22  668 70 00