DZIAŁ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH - KONTAKT

Kierownik Działu Marta Witkowska
inspektor Magdalena Pająk
inspektor Aneta Zwierzyńska - Turek
referent Ewa Chmielewska
referent Paulina Walencik
referent Urszula Kamusińska
referent Anna Barszcz
referent Elżbieta Sikorska- Domagała

Ul. Pijarska 40
Program Rodzina 500+
Program Dobry Start (300+)
Zasiłki rodzinne i opiekuńcze
Fundusz Alimentacyjny
tel. 22 756 73 22
opsgksr@wp.pl