DODATKI MIESZKANIOWE

Wnioski o dodatki mieszkaniowe można składać w siedzibie OPS, ul. Pileckiego 10 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy OPS.

Osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i potrzebują pomocy w ponoszeniu kosztów utrzymania mieszkania moga ubiegać sie dodatek mieszkaniowy. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek na odpowiednim druku (można go otrzymać w OPS oraz w zakładce wnioski do pobrania), wraz z deklaracją o wysokości dochodów w gospodarstwie domowym.
Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu oraz rachunki dotyczące wydatków.

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.