Ośrodek - Kontakt

Dane adresowe:
05-530 Góra Kalwaria
ul. Pijarska 40
NIP 123-08-67-306
REGON: 002175146

Kierownik OPS Justyna Rosłaniec 22 37 59 373

Dział księgowości
Główna Ksiegowa  Bożena Potrzebowska
Kadrowa/Księgowa Halina Dadacz
Księgowa Dagmara Gwardiak
kasjer Maja Zdrojek
referent Magdalena Rolska
tel. 22/727-29-07
opsgk@wp.pl

Dział Pomocy Pieniężnej:
Kierownik Działu - Marta Witkowska
Program Rodzina 500+
Program Dobry Start -300+
Zasiłki rodzinne i opiekuńcze
Fundusz Alimentacyjny
tel. 22/756-73-22
ul. Pijarska 40


Dział Pomocy Środowiskowej:
ul. Pileckiego 10 (dawna 16 stycznia)
Koordynator Małgorzata Jarzynka 22 37 59 371
Referent ds. administracyjnych Anna Szlązak 22 727-33-372
Katarzyna Cieplak -recepcja, dodatki mieszkaniowe, stypendia socjalne 22 727-33-36
Pracownicy socjalni: 531-643-535
22 37 59 374 - Ewa Stefańska, Anna Alberska, Olga Podlaska
22 37 59 375 - Małgorzata Staszewska, Kamila Augustyniak -Sałata, Edyta Gnatowska, Paweł Proszewski,
22 37 59 376 - Aleksandra Bogatek, Magdalena Kochanowska

e-mail: ops@gorakalwaria.pl
fax. 22 375-93-70


GODZINY PRACY OPS:

Dział Pomocy Środowiskowej:
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 8.00-16.00
Czwartek: 8:00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00


Punkt Informacyjno Konsultacyjny:
Psycholog - Mayya Bankivska: tel. 531 644 475
Poniedziałek: 8.00-17.00
Wtorek: 8.00-16.00
Środa: 11.00-19.00
Czwartek: 8:00 - 16.00
Piątek: 8.00 - 15.00

Porady prawne:
Radca prawny Michał Woźniak
Sekretariat tel. 22 727-33-36
Środa: 14.00-18.00
Czwartek: 8:00 - 12.00

Godziny pracy kasy:
pn-czw. 10.00-15.00
pt. 9.30 - 14.00
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 czerwca 2020 nie będzie możliwości pobierania świadczeń w kasie. Prosimy o wskazanie numeru konta bankowego na który będą wypłacane świadczenia.